Selected issues concerning mechanized tunneling using TBM

Main Article Content

K. Michalczuk
M. Lipinski
M. Wdowska


Keywords : tarcza zmechanizowana, tarcza zawiesinowa, zawiesina iłowa, parametry geotechniczne
Abstract

Głównym kryterium determinującym wybór technologii tunelowania z wykorzystaniem tarczy zmechanizowanej, tzw. TBM (ang. tunnel boring machine), są warunki geologiczne i hydrogeologiczne w obszarze planowanej inwestycji. W przypadku gruntów nieskalistych można je podzielić na dwie kategorie: spoiste i niespoiste. Określenie parametrów geotechnicznych istotnych przy tunelowaniu wymaga indywidualnego podejścia. Jednym z podstawowych kryteriów określenia parametrów gruntu jest właściwy dobór metody ich wyznaczania. W przypadku prowadzania robót tunelowych z wykorzystaniem tarcz zawiesinowych TBM i wykonywania obliczeń związanych ze statecznością przodka wyznaczanie i analiza parametrów geotechnicznych powinna odnosić się do warunków bez odpływu. W artykule przedstawiono zasady schematyzacji warstw geotechnicznych w pakiety o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. Prawidłowa schematyzacja jest ważna, gdyż interpretacje profili geologiczno-inżynierskich, które zawierają zbyt dużo wydzielonych warstw geotechnicznych o podobnych własnościach, w zasadzie uniemożliwiają wykorzystanie ich w obliczeniach i analizach MES. Należy również zwrócić uwagę, że nadmiernie drobiazgowy i niecelowy podział na warstwy geotechniczne nie wynika z żadnych zapisów aktów prawnych, norm oraz instrukcji, ale jest efektem często spotykanej nieprawidłowej praktyki. W artykule przedstawiono przykłady prawidłowych rozwiązań oraz zasad w zakresie podziału podłoża na jednorodne warstwy w odniesieniu do budowy tuneli z wykorzystaniem zawiesinowych tarcz zmechanizowanych.

Article Details

How to Cite
Michalczuk, K., Lipinski, M., & Wdowska, M. (2019). Selected issues concerning mechanized tunneling using TBM. Scientific Review Engineering and Environmental Studies (SREES), 28(3), 488–499. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2019.28.3.45
References

Breidenstein, M., Handke D., Fritzsche, W., Gärtner, B., Glitsch, W., Goj, K., Petrasch, H., Remmer, F., Rengshausen, R., Schwarz, J., Wehrmeyer, G., Weiner, T., Wirtz, C. i Zaunsede, M. (2015). Diskussionspapier zur Erarbeitung konfliktarmer Bauverträge im Tunnelbau. Köhn: Deutscher Ausschuss für Unterirdisches Bauen.

Gugliemetti, V., Grasso, P., Mahtab, A. i Xu, S. (2008). Mechanized tunneling in urban areas. London: Taylor & Francis.

Lipiński, M.J. i Wdowska, M. (2017). A new method for evaluation of yield stress in cohesive soils. W Proceedings of 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul (pp. 435-438). Seoul: Korea Geotechnical Society.

Maidl, B., Herrenknecht, M., Maidl, U. i Wehrmeyer G. (2013). Mechanised shield tunnelling. Wyd. 2. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej. Dz.U. 2014, poz. 596.

Stein, D. (2005). Trenchless technology for installation of cables and pipelines. Bochum: Stein & Partner.

Tymiński, W. i Kiełczewski, T. (2013). Wpływ wskaźnika plastyczności na parametry wytrzymałościowe gruntów. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 12(2), 73-82.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles